Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i medelstora svenska städer – SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall

Hållbarhets- och kostnadsanalys av energibärare för bussar i medelstora svenska städer – SLCA, LCA, LCC jämförelseanalys av biogas, biodiesel, diesel, elhybrid, laddhybrid och eldrift för kollektivtrafikbussar i Karlskrona, Jönköping och Sundsvall 2020-05-12T09:31:11+00:00

Slutsatserna från studien under 2013 är att bussar för stadstrafik i medelstora städer som primärt drivs av el (från lokala vindkraftsandelar) jämfört med dieseldrift är…

… tydligt bättre i alla livscykelfaser beträffande energi-effektivisering och emissioner bidragande till växt-huseffekt, försurning, övergödning, skapande av marknära ozon, och partiklar. Detta trots nyttjande av knappa material som Litium i batterier. Det finns också potential till radikal minskning av ljudnivån på bullriga platser. En elhybrid- eller laddhybrid-buss bör ur miljösynpunkt drivas med biogas.

… enligt ekonomisk nuvärdeskalkyl ekonomiskt konkurrenskraftiga när anskaffning av laddinfrastruktur (en extra snabbladdare), fordon, samt underhålls-kostnader (med 1 batteribyte), energianvändning (årlig prisökning med 6 %) inkluderas. Elhybrid är 7 %, laddhybrid 18 % och helt eldriven buss 24 % billigare än dieseldrift i Karlskrona (linje 1/7). Lokalt producerad förnybar ny el ger dessutom nya lokala och regionala arbetstillfällen, vilket kan värderas mer än det gjorts i denna studie.

… om något år ekonomiskt lönsamma för linjer vars sträckning kräver mer än 5 snabbladdningsstationer.

Länk till rapporten

Kontakta Sven Borén för ytterligare information om studien.

TCO bussar

Nutida ägandekostnad (8 år) kr/km per energibärare – standardscenario