GreenCharge – demotest i fält med elbuss

GreenCharge – demotest i fält med elbuss 2020-05-12T09:30:31+00:00

Slutsatserna från studien är att bussar för stadstrafik i medelstora städer som primärt drivs av el (från lokala vindkraftsandelar) jämfört med dieseldrift är:

  • tydligt bättre i alla livscykelfaser beträffande energi-effektivisering och emissioner bidragande till växt-huseffekt, försurning, övergödning, skapande av marknära ozon, och partiklar. Detta trots nyttjande av knappa material som Litium i batterier. Det finns också potential till radikal minskning av ljudnivån på bullriga platser. En elhybrid- eller laddhybrid-buss bör ur miljösynpunkt drivas med biogas.
  • enligt ekonomisk nuvärdeskalkyl ekonomiskt kon-kurrenskraftiga när anskaffning av laddinfrastruktur (en extra snabbladdare), fordon, samt underhålls-kostnader (med 1 batteribyte), energianvändning (årlig prisökning med 6 %) inkluderas. Elhybrid är 7 %, laddhybrid 18 % och helt eldriven buss 24 % billigare än dieseldrift i Karlskrona (linje 1/7). Lokalt producerad förnybar ny el ger dessutom nya lokala och regionala arbetstillfällen, vilket kan värderas mer än det gjorts i denna studie.
  • om något år ekonomiskt lönsamma för linjer vars sträckning kräver mer än 5 snabbladdningsstationer.

Länk till rapporten

Kontakta Sven Borén för ytterligare information.

Ebusco, BTH, and Nitroconsult representatives preparing for noise measurement in Bastasjö 2015. Photo: Sven Borén