News 2018-02-19T10:45:59+01:00

Press and media

2017-01-05

Professor Niklas Lavesson discusses technology and digitalisation in 2017 with Patrik Franke and Linn Elmstedt

Patrik Franke and Linn Elmstedt interviewd Professor Niklas Lavesson in their show on Radio P4. Read and listen here (in Swedish)

2017-01-01 (in Swedish)

In the future there may not be a need for neither taxi drivers, bus drivers nor pilots, says professor Niklas Lavesson. The technological development means that the machines’ intelligence can begin to compete with the human intelligence. How we handle this is something that we need to discuss now and it is to some extent a concern, according to Professor Lavesson.

Read and watch here (in Swedish)

2016-11-02

TEMA DIGITALISERING De flesta svenska företag är i en omställningsfas där det är mycket trial and error. För att digitaliseringen ska ta fart tror Niklas Lavesson vid Blekinge tekniska högskola på ett nära samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Personal & Ledarskap interviewed Niklas Lavesson. Read the article on their website (in Swedish)

2016-05-02

För att möta industrins växande efterfrågan på personal som kan utvinna kunskap ur den blixtsnabbt ökande mängden av komplex data, startar BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Sveriges första civilingenjörsprogram inom området data science.

Read the article in Verkstäderna (in Swedish)

2015-02-06 – Kroppen och datorn allt mer lika
Djur och människors kroppar har i alla tider lagrat, transporterat och processat information, och många forskare tror att de biologiska processerna kan bli långt mer effektiva än de digitala, om de lyckas återskapa dem i realistiska scenarier.

IDG TECH World interviewed Niklas Lavesson you can read it here (in Swedish)

2015-03-18 – Framtidens datalagring – 3 innovationer som kan ta över
Allt fler blir övertygade om den magnetiska hårddiskens död. Trots att kapaciteten har ökat två miljoner gånger sedan 1956 har tekniken sett nästan likadan ut. Här är tre alternativ för framtiden.

IDG TECH World interviewed Håkan Grahn you can read it here (in Swedish)

2015-05-27 – Maskiner lär sig allt lättare – och det gäller inte bara kattbilder
Datorerna lär sig snabbt. Datorn är smartare än du. Datorerna tar ditt jobb. Datorerna tar över världen. Nej, riktigt så enkelt är det inte, inte ännu i varje fall. TechWorld utreder.

IDG TECH World interviewed Niklas Lavesson you can read it here (in Swedish)

2016-04-29 – Interview regarding the new Master of science in engineering programme in data science

Niklas Lavesson was interviewed in Förmiddag i P4 regarding the new Master of science in engineering programme in data science.

The interview starts at 2:04:16 and is in Swedish

Förmiddag i P4 Blekinge Med Patrik Franke och Linn Elmstedt –
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/714770?pro

News

Florian Westphal’s doctoral thesis ”Data and Time Efficient Historical Document Analysis”

September 2nd, 2020|Categories: Uncategorized|

Florian Westphal will defend his doctoral thesis September 3, 2020 Radio Blekinge P4 had a news flash about his research at 0:26 in this recording  https://sverigesradio.se/avsnitt/1565303. [...]

Eva Garcia Martin will defend her doctoral thesis January 31, 2020

January 13th, 2020|Categories: Uncategorized|

Time: January 31, at 13:15  Place: J1650, Campus Gräsvik, Karlskrona Thesis title: Energy Efficiency in Machine Learning Approaches to Sustainable Data Stream Mining External reviewer: Prof. Jesse [...]