Svar till Miljöfordon Sverige om färdplanen för snabbomställning till hållbara persontransporter

Stefan Nilsson från Miljöfordon Sverige framför kritik mot vår färdplansrapport om omställning till hållbara persontransporter. Rapporten innehåller redan svar på mycket av det som framförs. Vi uppmanar den som vill veta vad som faktiskt sägs, och i sitt sammanhang, att läsa rapporten. Den är tillgänglig här via vår hemsida. Där finns även en sammanfattning, [...]

By | 2017-06-12T09:07:55+00:00 June 12th, 2017|News|0 Comments